24/7 Support Line +90 212 803 29 60

Çerez Politikası

 

 

 

 

 

ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

   ÇEREZ POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Erne Gayrimenkul” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, internet sitemizin uzantılarında, internet sitemizde, dijital ortamlarda, mobil uygulamalarda (Bundan sonra kısaca “Ortam” olarak anılacaktır.) deneyimlerinizi ve kullanımınızı arttırmak amacıyla bazı çerez teknolojilerinden faydalanmaktayız.

Çerezlerin kullanımı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) ve muhtelif ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

 

2.ÇEREZ POLİTİKASININ AMACI

Çerez Politikası, ortam kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple Çerez Politikası ile erişim esnasında kullanılmakta olan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesine dair sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız. Söz konusu politikamızı her zaman değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.

Belirtmek isteriz ki Erne Gayrimenkul 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çerez politikası kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu                                : ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA                                                                      DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Adres                                                 : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 St.C5 Bl.                                                                    Apt. No:1 Ah/B2 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                              : 0 (212) 803 29 60

İnternet Sitesi                                   : https://www.erneapartments.com

E-posta                                             : kvkk@erneinternational.com

 

3.KULLANILAN ÇEREZLER

Ortamda sizlere hizmet verebilmek amacıyla farklı çerezler kullanılabilmektedir. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına (Gizlilik Politikasına Link Verilecek) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz. Çerezler, mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Şöyle ki;

 

-İşlevsellik Çerezleri                                    : İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

-Hedefleme/Reklam Çerezleri                    : Erne Gayrimenkul internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da işbu politikada gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

-Zorunlu Çerezler                                        : İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

-Analitik Çerezler                                        : İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesini nasıl kullandığınızı (hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamanızı sağlar. Sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Erne Gayrimenkul tarafından ortamlarda kullanılan çerezler ve çerez türleri aşağıdaki gibidir:

 

ÇEREZ HİZMET SAĞLAYICISI

ÇEREZ İSMİ

ÇEREZİN AMACI

ÇEREZ TİPİ/TÜRÜ

ÇEREZ SÜRESİ

AAA(ÖRNEK)

xxx

Kullanıcının site üzerinde kullandığı dil seçeneğini saklar.

Gerekli

1 Yıl

AAA(ÖRNEK)

xxx

Kullanıcının mobil cihazlardan web sitesine girdiğinde mobil görünüme yönlendirilip yönlendirilmediğini gösterir.

Gerekli

Oturum Sonu[BÖ1] 

 

 

4.ÇEREZ TERCİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Çerez tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Öyle ki çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Fakat çerezlere izin verilmemesi halinde ortamların bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız ortam kullanımına devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi işbu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz.

Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Eğer tarayıcınız bahsi geçen tarayıcılardan farklı ise ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

 

 

GOOGLE CHROME

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

ADOBE ANALYTICS

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

GOOGLE ADWORDS

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

GOOGLE ANALYTİCS

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

INTERNET EXPLORER

 

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

  YANDEX

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

 

 

MOZILLA FIREFOX

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

 

SAFARI

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

OPERA

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

5.ÇEREZ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz Erne Gayrimenkul tarafından işlenmekteyiz. Söz konusu kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

-Reklam, kampanya, promosyon, kişiselleştirme, hedefleme süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

-İnternet sitesinin temel fonksiyonlarını yerine getirmesinin sağlanması

-İnternet sitesinin analiz edilmesi ve performansının arttırılması

-İnternet sitesinin işlevselliğini arttırılması

-İnternet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması

-Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz ortamlar vasıtasıyla yazılı ve elektronik olarak toplanmakta olup otomatik yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle işlenmektedir.

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri işlemeye ilişkin işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ziyaret deneyimlerini iyileştirmek, halkla ilişkiler sürecini yürütmek, mal ve hizmet kalitesini artırmak, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacı ile tedarikçilere, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iş ortaklarına; hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacı amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine aktarılabilecektir. Ek olarak söz konusu kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’un m.9/1 hükmü kapsamındaki açık rıza şartına dayanılarak hizmet kalitemizin ve sürekliliğimizin arttırılması amacıyla bulut hizmeti aldığımız yurtdışında yerleşik ve/veya sunucuları yurtdışında bulunan tedarikçilerimize de aktarılması mümkündür.     

 

8.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin talepleriniz Erne Gayrimenkul tarafından talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Erne Gayrimenkul sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacaktır.

 

B-BAŞVURU USULÜ                

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Erne Gayrimenkul’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu (LİNK VERİLECEK) kullanabilirsiniz.

 

C-BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Adınız ve Soyadınız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduT.C. Kimlik Numaranız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduYabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduYazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduKVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği ve Talep Konusu

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduSize Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturulduSize Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz

 

ok içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

 

 

ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

Veri Sorumlusu                                : ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA                                                                      DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Adres                                                 : Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 St.C5 Bl.                                                                    Apt. No:1 Ah/B2 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                              : 0 (212) 803 29 60

İnternet Sitesi                                   : https://www.erneapartments.com

E-posta                                             : kvkk@erneinternational.com

 

 

                                   ERNE GAYRİMENKUL İNŞAAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.


 [BÖ1]İlgili kısımları IT biriminden destek alarak doldurmanızı rica ederim.